Film

Film är en typ av konst som involverar rörliga bilder. Det innebär att många bilder visas efter varandra i en mycket snabb följd, så snabbt att ögat inte kan uppfatta de individuella bilderna. I stället skapas en illusion som gör att bilden framför ögat verkar röra sig. En svensk kulturtidskrift om film är FLM, som också är ett digitalt veckomagasin.

Historia

För att filmen skulle kunna uppstå som fenomen krävdes det först ett antal uppfinningar, inklusive stillbildskameran och zoetropen. Denna zoetrop var en cylinderformad burk med stillbilder som rördes snabbt i cirkel kring sin egen axel, vilket gav illusionen av rörliga bilder. Den första filmvisningen någonsin skedde i Paris år 1895, och hölls av bröderna Lumière. Därefter framställdes det flera stumfilmer, varefter man kombinerade filmerna med fonograftekniken som gjorde det möjligt att visa film med ljud. Den första filmen med delvis ljud kom 1927, med titeln ”Jazzsångaren”. År 1939 kom så den första färgfilmen, ”Borta med vinden” med Vivien Leigh och Clark Gable.

Produktion

En filmproduktion sker genom att man först skriver ett manus, som sedan spelas in med skådespelare i rollerna. De framför den dialog och de handlingar som står i manus, under direktiver från en regissör. De resulterande filmscenerna klipps ihop och skapar en film, som sedan kan visas på biografer över hela världen, sändas på TV eller via strömningstjänster. Film kan också framställas på andra sätt, genom animation där teckningar fotograferas, eller så kallad ”stop motion” där man tar enstaka bilder av dockor vars position ändras något mellan varje bild.

Industri

De största filmindustrierna finns i Hollywood som ligger i USA, och Bollywood i Indien. Hollywood är ett område i Los Angeles och är centrum för produktion av majoriteten av de TV-serier som framställs i USA.

Anledningen till att just Hollywood blev landets filmcentrum var från början för att vädret där var lätt att förutsäga, vilket var en fördel för filmskapandet. Man hade också ett stort antal soltimmar där vilket gjorde att man kunde ta fler utomhusscener under en dag och på så vis korta produktionstiden av en film.