3D-grafik

3D-grafik är bilder som är illustrationer av objekt i tre dimensioner, skapade i ett datorprogram. Grafiken kan vara skapad som stillbilder eller som animationer. 3D-grafik används inom webbgrafik, datorspel, animerade filmer och arkitekturvisualiseringar. Sydsvenskan har många artiklar om 3D-grafik och hur det används.

Framställning av 3D-grafik

En 3D-grafiker brukar ofta utgå från en skiss eller referensbilder som monteras upp i programmet i tre dimensioner. Därefter modellerar grafikern upp objektet i programmet, som har en 3D-rymd med koordinater i X-, Y- och Z-led. Dessa koordinater projiceras på två dimensioner med simulering av ytor och ljus, vilket ger en illusion av djup i bilden.

När modellen är klar brukar den UV-mappas, vilket innebär att den tredimensionella modellen överförs till tvådimensionell information. Detta gör det möjligt att lägga på en textur på modellen, vilket avsevärt förhöjer dess realism. Det går också att lägga på en så kallad ”bump map”, vilket ger texturen struktur i tre dimensioner. 3D-grafikern brukar vanligtvis testa att rendera modellen när texturer är pålagda, för att se hur slutresultatet blir. Rendering är en process där datorprogrammet framställer en bild från 3D-modellen. En vanlig algoritm som används är strålföljning, även kallad ”raytracing”. Programmet beräknar då hur ljusstrålarna breder ut sig och reflekteras.

Stillbild eller animation?

Vad som sker efter modellering och texturering beror på vad 3D-modellen ska användas till. Om det är en stillbild som ska produceras kan grafikern fortsätta att modellera fler objekt, som UV-mappas och textureras. Därefter arbetar grafikern med att skapa en så realistisk bild som möjligt, genom att optimera ljussättning och renderingsinställningar. Om modellen ska animeras krävs det dock mer arbete. Modellen behöver då också riggas, vilket betyder att den får ett ”skelett” som sedan kan röras enligt animatörens önskemål i en animerad sekvens.