Industridesign

Industridesign kallas också för produktdesign eller industriell formgivning. Det är en gren av formgivning där man skapar föremål som ska massproduceras industriellt. Föremålen behöver var formgivna på ett ergonomiskt och estetiskt tilltalande sätt och dessutom vara kostnadseffektiva.

Formgivning

Industridesignern behöver ta hänsyn till flera faktorer vid formgivningen. Det är nödvändigt att avväga vilket material och vilken teknik som kommer att användas, samt objektets hållbarhet. Ofta krävs också att hänsyn tas till säkerhet, estetik och potential för marknadsföring.

Formgivaren utgår från ett problem som behöver lösas för ”marknaden”, det vill säga de kunder som ska köpa produkten. För att produkten ska sälja väl när den är ute i butik behöver den vara tilltalande rent estetiskt men det bör också vara tydligt direkt vad produkten är avsedd att användas till.

Historia

Industridesign är nära förknippat med industrialismen, som kan sägas tog fart i slutet på 1800-talet. Med tiden såg man att industridesign var en allt viktigare faktor för att produkterna skulle nå framgång på marknaden. Andra viktiga faktorer visade sig vara produkternas estetik, ergonomi och möjlighet till att massproduceras. Idag utbildar sig många svenska industridesigners på Konstfack, vilket blev en egen utbildning där år 1980.