Typsnitt

Ett korrekt och kreativt användande av typsnitt är en av grunderna i god grafisk design. Typsnitt benämns också teckensnitt och syftar på en uppsättning med siffror, bokstäver och tecken som har ett särskilt, genomgående utseende och en gemensam benämning. Exempel på välkända och flitigt använda typsnitt är Times New Roman, Arial, Helvetica, Verdana och Georgia.

Utseende och karaktär

Ett typsnitt skiljer sig från andra genom att ha specifika proportioner mellan delarna i tecknen. Det kan ha skarpa former eller mer avrundade, särskiljas av kontraster mellan tunna och grova linjer, och ha slutna eller öppna former.

Världens mest hatade typsnitt

Det typsnitt som innehar den tvivelaktiga äran av att vara världens mest hatade typsnitt är Comic Sans. Mer om detta omdiskuterade typsnitt finns att läsa på Wikipedia, internets uppslagsverk. Många har frågat sig varför just Comic Sans är så illa omtyckt, och det har till och med gjorts en serie studier på området vid Wichita State University i Kansas, USA. Där kom man fram till att människor ser Comic Sans som olämplig för seriösa dokument, bland annat på grund av att det saknar eleganta seriffer. Trots detta har många envisats med att använda Comic Sans i helt felaktiga sammanhang, vilket troligtvis har spätt på oviljan.