Informationsdesign

Målet med informationsdesign är att göra information i olika former så lättillgänglig som det går. Informationsdesign används inom många olika områden, för att utforma informationstavlor, skyltar, användarmanualer, kartor, webbsidor och övrig digital information. På grund av den digitala utvecklingen har behovet av väl utförd informationsdesign ökat stort.

Områden inom informationsdesign

För att kunna designa information på ett effektivt sätt finns det flera områden där designern behöver ha god kunskap. Ett av dessa är hur man designar text så att den är enkel att läsa och ta till sig. Detta område kallas textdesign och involverar exempelvis att skapa ett bra radavstånd och textlängd, i förhållande till det valda typsnittet. Ett annat område är informativ illustration, där informationen förmedlas via bilder och illustrationer. Även rum kan behöva formges med ett mål att förmedla rätt information och skapa ett bra flöde genom rummet. Detta brukar kallas rumslig gestaltning. Ett exempel är vårdcentraler, där patienter behöver få rätt information i korrekt ordning för att patientmottagandet ska ske så smidigt som möjligt. Butiker behöver också vara utformade så optimalt som möjligt, för att kunderna ska hitta de varor de söker och för att maximera försäljningen.

Informativ illustration

För att kunna kommunicera komplicerade budskap går det att använda visualiseringar av olika slag. Detta kommer särskilt till användning inom teknisk och vetenskaplig illustration. Illustrationerna kan framställas med hjälp av 3D-visualisering eller grafik framställd i två dimensioner i olika illustrationsprogram. Användningsområden är informationsgrafik, konceptbilder, grafisk design och illustrationer som framställs på exempelvis olika reklambyråer, arkitektkontor och teknikföretag.