Bildkonst

Bildkonst står för olika former av konstnärliga uttryck som förmedlas i bilder. Här kan man hitta traditionellt måleri, grafik och teckning. Det sker också att film, fotografi och skulptur räknas in i bildkonsten.

Mona Lisa och målarkonsten

När det gäller målarkonsten är det många som först av allt tänker på oljemålningar. Världens mest kända tavla, Mona Lisa av Leonardo da Vinci,är en sådan. År 1913 stals den från Louvren av Vincenzo Peruggia som sedan gömde den i sin lägenhet i två år. Nu är den tillbaka i Louvren, där den hänger bakom pansarglas.

Oljemåleri sker genom att man blandar olja med pigment. Vanligtvis används lin-, nöt- eller vallmoolja. Det som gör oljefärger unika är att de kan läggas på i täckande lager eller med en genomskinlig teknik. Färgerna går att applicera utan att de blandas, vilket gör det möjligt att skapa exakta övergångar. Leonardo da Vinci använde en särskild teknik som kallas sfumato, där fina skuggor skapas i en mjuk övergång mellan toner och färger. Han beskrev denna teknik som att blanda färgerna utan gränser, så att de skapade en ”rökig” effekt.

Fotokonst

Fotografier är avbildningar av den verkliga världen, som framställs genom att man fångar ljus på ett medium som är känsligt för ljus. Detta kan vara en bildsensor i en digital kamera, eller fotografisk film i en analog kamera. Den avbild som skapas kan skrivas ut på fotopapper, vilket ger ett fotografi. Detta kan sedan visas på utställningar eller reproduceras i olika medier, som böcker och tidningar.

Det var främst under 1900-talet som fotografiet blev en egen konstform. De första som framställde konst i fotografisk form var bland annat Henry B Goodwin, Nicola Perscheid och Ansel Adams. Konstfotografi har definierats som skild från dokumentärfotografi genom att ett fotografi med ett konstnärligt syfte har som mål att visa ett personligt intryck, i stället för att endast skapa ett realistiskt dokument av det fotograferade objektet.

Film som konstform

Även rörliga bilder i form av film räknas av många som bildkonst. Här fogas en lång serie bilder samman i en berättelse, som ska förmedlas till publiken. Det man ofta brukar tänka på i första hand är spelfilmer, som spelas in efter ett filmmanus. Skådespelarna och regissören tolkar berättelsen, tillsammans med ett filmteam av varierande storlek beroende av filmens budget och ambitionsnivå.