Konst och grafisk design: likheter och skillnader

Konst och grafisk design är två överlappande fält som kräver såväl kreativitet som tekniska färdigheter och kunskaper. Det finns en rad fördelar med att syssla med kreativa aktiviteter, varav några är följande:

    • Främjar kognitiva förmågor.

  • Ger en känsla av produktivitet och stolthet.
  • Leder till positivitet och nöje.
  • Reducerar stress och ångest.
  • Tillåter personliga uttryck.

I själva verket har båda fält så mycket gemensamt att de lätt förväxlas. Både konst och grafisk design kan användas i skapande av exempelvis bilder till fotoramar, illustrationer och logotyper. Dock finns några skillnader mellan konst och grafisk design som är värda att nämna. Med andra ord finns två olika ansatser att välja mellan inför olika kreativt projekt. Vanligtvis tillåter konst ett mer personligt uttryck av inre tankar medan grafisk design är mer avgränsat till universella principer. Detta betyder inte att fantasifullt tänkande utesluts från grafisk design utan snarare att slutresultatet kan behöva utvärderas mer rationellt.

Likheter och skillnader

Inom konst används i regel en mer intuitiv ansats än i grafisk design och konstverket är mestadels föremål för estetiskt bedömande. Grafisk design behöver däremot uppfylla fler kriterier förutom det rent estetiska, däribland beställarens krav, budget och funktionalitet.

En andra skillnad rör sig om metod och process. Grafisk design använder sig metodiskt av såväl designelement som universella principer. Element och komponenter består bland annat av former, färger, linjer, typsnitt och textur. Universella principer är balans, kontrast, orientering, rytm, storlek och tonvikt. Tillsammans behöver dessa element och principer bilda en harmonisk och sammanhängande helhet. Design som metod står därför mittemellan en intuitiv och rationell metod. I konst är detta inte nödvändigt fallet, så länge konstverket är estetiskt tilltalande eller skapar kritisk reflektion om ett samhällsproblem. Metoden för konst är mestadels intuitiv och fri.