Bildkonst

Bildkonst står för olika former av konstnärliga uttryck som förmedlas i bilder. Här kan man hitta traditionellt måleri, grafik och teckning. Det sker

Typsnitt

Ett korrekt och kreativt användande av typsnitt är en av grunderna i god grafisk design. Typsnitt benämns också teckensnitt och syftar på en uppsättni

3D-grafik

3D-grafik är bilder som är illustrationer av objekt i tre dimensioner, skapade i ett datorprogram. Grafiken kan vara skapad som stillbilder eller som

Industridesign

Industridesign kallas också för produktdesign eller industriell formgivning. Det är en gren av formgivning där man skapar föremål som ska massproducer

Skulptur

Skulptur är skapandet av tredimensionella konstverk i ett flertal olika material. Traditionellt sett har man skulpterat i hårdare material som trä, st